ການບໍລິການຝາກອຸປະກອນ (Co-location)

 

Server 1U

550,000/ Month

IP address (IPv4) 1 IP
Domestic Bandwidth 1 Gbps
International Bandwidth
3 Mbps (Upload)

10 Mbps (Download)
Power 300 W / 1 Outlet
NOC Support 24×7

 

Server 2U

1000,000/ Month

IP address (IPv4) 1 IP
Domestic Bandwidth 1 Gbps
International Bandwidth
3 Mbps (Upload)

10 Mbps (Download)
Power 500W / 1 Outlet
NOC Support 24×7

 

Server 4U

1,800,000/ Month

IP address (IPv4) 1 IP
Domestic Bandwidth 1 Gbps
International Bandwidth
3 Mbps (Upload)

10 Mbps (Download)
Power  1000W / 1 Outlet
NOC Support 24×7

1/2 Rack

4,000,000/ Month

IP address (IPv4) 2 IP
Domestic Bandwidth 1 Gbps
International Bandwidth
3 Mbps (Upload)

10 Mbps (Download)
Power 1500W/ 1 Outlet
NOC Support 24×7

Full Rack

8,000,000/ Month

IP address (IPv4) 2 IP
Domestic Bandwidth 1 Gbps
International Bandwidth
3 Mbps (Upload)

10 Mbps (Download)
Power 3000 W / 1 Outlet
NOC Support 24×7

 

 

 

 

 

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day