ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ພາສາທ້ອງຖີ່ນໃນລະບົບອີເມວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Universal Acceptance (UA) Day Event ປະຈຳປີ 2024

ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມງານ https://forms.gle/C4AFKcpCwj1kByAf6
ລີ້ງເຂົ້າຮ່ວມງານ

Topic: UA Adoption: Laos e-Mail under IDN ccTLD
Time: May 23, 2024 08:30 Laos Time (GMT+7)

Join with the meeting link:
https://apnic.zoom.us/j/96607704251?pwd=cEV4Y0xYZlFhVFEremRsNXFGU09MZz09

Meeting ID: 966 0770 4251
Password: 888999

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day