ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

17/09/2020 ~ 17/09/2020

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ/ແຟັກ: +856 21 254150, ຕູ້ໄປສະນີ 2225

ທີ່ຢູ່ ອີເມວ: cooperation@lanic.gov.la

 

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day