ຂໍເຊີນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການຢືນຊ່ອງປະມູນ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນເຕັກນິກ ຂອງສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງຈະເລີ່ມຂາຍຊອງປະມູນ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຈົນເຖິງ 17 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day