ກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ສສ. ຫວຽດນາມ

15/05/2024

ກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ສສ. ຫວຽດນາມ

ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (LANIC), ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (VNNIC), ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ສສ. ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ບັນດາວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນໃນງານສັບປະດາດິຈິຕອນລາວ 2024 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.

ກອງປະຊຸມພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ຕາງໜ້າຜູ້ແທນທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍ ທ່ານ ມີນາໄຊ ພິລາວົງ, ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Nguyễn Hồng Thắng (ຫງວຽນ ຮົງ ຖັງ), ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ສສ. ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສູນ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການໃນບັນດາພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພົບປະແລກປ່ຽນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

 

ຈຸດປະສົງການປະຊຸມພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານ ພາບລວມ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ (ccTLD) ແລະ ວຽກງານການຫັນສູ່ການນຳໃຊ້ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດຮູ່ນທີ 6 (IPv6 transition) ຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໃນການບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນອິນເຕີເນັດ, ການຈັດການບໍລິການ ລວມໄປເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາສົ່ງເສີມ ວຽກງານການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນ ສປປ ລາວ.

 

ບົດຂ່າວ ແລະ ພາບ ສອຊ.

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC