ການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດ ຮຸ່ນທີ 6 – IPv6 Deployment ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (LANIC) ແລະ ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APNIC)

17/01/2024

ການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດ ຮຸ່ນທີ 6 – IPv6 Deployment  ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (LANIC) ແລະ ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APNIC)

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2024 ທີ່ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ“ການນຳໃຊ້ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດ ຮຸ່ນທີ 6 - IPv6 Deployment” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ມັງກອນ 2024 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພົມມະທັດ ພູມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ.

ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (LANIC) ຮ່ວມກັບ ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APNIC) ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການນຳໃຊ້ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດ ຮຸ່ນທີ 6 - IPv6 Deployment” ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນກິດຈະກຳຄຽງຄູ່ກັບງານສັບປະດາດິຈີຕອນປະຈໍາປີ 2024, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມຈາກພາຍໃນ ເຕັກນິກໃນກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ (ISPs), ບັນດາ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາການເຕັກນິກ ແລະ ການສ້າງແຜນ ພັດທະນາເພື່ອຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ເລກຫມາຍອິນເຕີເນັດຮຸ່ນທີ 4 ເປັນ ຮຸ່ນທີ 6. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບມີການຝຶກທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຝຶກຫັດການປະຕິບັດໂຕຈິງ (Lab) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງເລກໝາຍອິນເຕີເນັດຮຸ່ນທີ 6, ເຕັກນິກການຫັນປ່ຽນເລກຫມາຍອິນເຕີເນັດຮຸ່ນທີ 4 ເປັນ ຮຸ່ນທີ 6 ພ້ອມທັງການວາງແຜນ ການນໍາໃຊ້ຫມາຍເລກອິນເຕີເນັດຮຸ່ນທີ 6 ໃນອານາຄົດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດໄດ້ຮຸ່ນທີ 6 ໄດ້ເຕັມປະສິດພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.  

ບົດຂ່າວ ແລະ ພາບ ສອຊ.

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC