ຄະນະນຳກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ

28/12/2023

ຄະນະນຳກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ 2023, ທ່ານ ແກ້ວວີສຸກ ໂສລະພົມ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກ ກົມ/ທຽບເທົ່າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ໂດຍມີພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຄະນະບໍລິຫານງານເຂດ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຢຸ່ເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ການຈັດສັນ ສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ເລື່ອມລ້ຳເຂ້ົ້າມາໃນດິນລາວເລິກ, ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຮັບສັນຍານຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລວມທັງການປຶກສາຫາລືການສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈໍາຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງໄດ້ຍົກເຖິງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຂດເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງບັນຫາ ຄວາມຈຳເປັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ການສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການ ຕສ ໃນເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫມາຍ ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເປັນ ເອກະພາບ ຕໍ່ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ກໍ່ຄືການພັດທະນາວຽກການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ການດໍາເນີນ ທຸລະກິດ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂອງສັງຄົມ ຕ່າງໆ, ຍິ່ງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງ ອິນເຕີເນັດ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຜົນປະໂຫຍດອັນມະຫາສານຈາກ ອິນເຕີເນັດ, ກໍ່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ເຊັ່ນ: ການຕົວະຍົວະຫຼອກລອງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, Call center. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮ່ວມກັນການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ , ລວມທັງວິທີການປະສານງານລະຫວ່າງ ພະແນກ ຕສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ບໍ່ລິສັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຮ່ວມມືໃຫ້ທັນສະພາບການ.

 ບົດຂ່າວ ແລະ ພາບ ສອຊ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC