ພາລະບົດບາດ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ

ພາລະບົດບາດ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ