ແຈ້ງການ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍເຊີນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການຢືນຊ່ອງປະມູນ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນເຕັກນິກ ຂອງສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງຈະເລີ່ມຂາຍຊອງປະມູນ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຈົນເຖິງ 17 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ
2 ຂໍເຊີນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການຢືນຊ່ອງປະມູນໂຄງການ ການຈັດຊື້ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕັກນິກຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງຈະເລີ່ມຂາຍຊອງປະມູນ ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຈົນເຖິງ 03 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ

 

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC