ງານສຳມະນາ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ໃນການສ້າງອີເມວພາສາລາວ

            ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (LANIC) ຮ່ວມກັບ ອົງການຄຸ້ມຄອງ-ຈັດສັນ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດສາກົນ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ Universal Acceptance Steering Group (UASG) ຂໍເຊີນຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາໃນງານ UA Day:  ງານສຳມະນາ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ພາສາທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ໃນການສ້າງອີເມວພາສາລາວ. ຊື່ງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນຈັນ ທີ່ 29 ພຶດສະພາ 2023, ເວລາ 8:00-16:30 ໂມງ, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ.

 ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມງານຟີ ໄດ້ທີ່ນີ້: Register

ລີ້ງເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ

LANIC is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: UA day in Lao
Time: May 29, 2023 08:30 AM Lao Time GMT+7

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86440891548?pwd=YjI0WHJROEV1SnNBaUdkUHVkbWZIUT09

Meeting ID: 864 4089 1548
Passcode: 969060

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ