ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມສັ້ນ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ເລກທີ 2597ກຕສ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC