3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວລົງຢ້ຽມຍາມ ພະນັກງານ ເກີດລູກໃໝ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວລົງຢ້ຽມຢາມ ພະນັກງານ ທີ່ເກີດລູກໃໝ່ ໃນເດືອນມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມາຈຸດປະສົງ ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມກໍ່ເພື່ອ ຮັບແໜ້ນຄວາມສາມະຄີ ພາຍໃນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະພາບຄອບຄົວ ແລະ ການເປັນຢູ່ ຂອງພະນັກງານ.

ຂ່າວໂດຍ : 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ສອຊ

 

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ