ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
2321ປທສ2020 ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ