ສູນ LANIC ແລະ ສູນ NEAC ຮ່ວມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

21/09/2023

ສູນ LANIC ແລະ ສູນ NEAC ຮ່ວມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ສິງຫາ ຜ່ານມານີ້, ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ຫຼື Lao National Internet Center (LANIC), ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ສູນຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ (National Electronic Authentication Centre - NEAC), ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມນີ້, ໃນວາລະການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ມີການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາວ - ຫວຽດນາມ” ຂຶ້ນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພອນສະຫວັດ ຄົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າ ສອຊ ແລະ ທ່ານ ດັງ ດິງ ເຈືອງ (Mr. Dang Dinh Truong), ຮອງຫົວໜ້າສູນ NEAC. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດບັນຍາຍ ແລະ ຝຶກສອນໂດຍ ຊ່ຽວຊານຈາກ ສູນ NEAC, ມີບັນດານັກສຳມະນາກອນ ຈາກບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກຕສ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງ ສູນ.

ສູນ LANIC ແລະ ສູນ NEAC ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນຫຼາຍດ້ານ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື MoU ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ຄະນະນຳ ແລະ ວິຊາການ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ມີການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມທັງ ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານວຽກງານການຮັບຮອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນປີ 2018 ທີ່ LANIC ກໍຄື ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ National Root Certification Authority (NRCA) ແລະ PKI ທີ່ ສູນ NEAC ຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2019, ຄະນະຂອງສູນ NEAC ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ດັງ ດິນ ເຈືອງ, ກໍໄດ້ເດີນທາງມາຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ” ຢູ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກ ຕໍ່ການພົບປະ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ທັງສອງສູນ ກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປະຈຳຕະຫຼອດມາ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທັງສອງສູນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາຫາລືສະພາບການ ແລະ ສິ່ງທ້າຍທາຍຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ການຮ່າງ MoU ລະຫວ່າງ 2 ສູນ. ພ້ອມນັ້ນ, ສູນ LANIC ແລະ ສູນ NEAC ຍັງໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຕິຈິຕອນ ແລະ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ, ກຕສ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຜູ້ນຳໃຊ້ ລະບົບລາຍເຊັນດິຈິຕອນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສູນ NEAC ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ສູນຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ (NRCA) ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ ສອຊ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ. ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ສອຊ ກໍຄື ກຕສ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ພະແນກສູນຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນມາ ໃນຕົ້ນປີ 2022, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Root Certification Authority – NRCA ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ພາກລັດ Gov CA, ພ້ອມທັງຕິດຕາມການບໍລິການຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ Public CA. ແຕ່ການຂະຫຍາຍການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ຍັງຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນວົງກວ້າງຂອງສັງຄົມລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ສູນ LANIC ແລະ ສູນ NEAC ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ໃນສັງຄົມລາວ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງເລັກໂຕຣນິກ ກໍຄື ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍແມ່ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳ ຄະນະຊ່ຽວຊານ ຈາກສູນ NEAC ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການສຳເລັດ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍແລ້ວ.

ພາບ + ຂ່າວ: ສອຊ.

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC
ງານສຳມະນາ UA Day