ຂໍເຊີນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການຢືນຊ່ອງປະມູນໂຄງການ ການຈັດຊື້ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕັກນິກຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງຈະເລີ່ມຂາຍຊອງປະມູນ ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຈົນເຖິງ 03 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC