ຄູ່ມືນຳໃຊ້ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-office)


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄູ່ມືນຳໃຊ້ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ _E-office_

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ