ໃບຄຳຮ້ອງຂໍນຳໃຊ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ໃບຄຳຮ້ອງຂໍນຳໃຊ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC