ຟອມຂໍຕໍ່ເວລາໃຊ້ບໍລິການທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດDomain Name Renewal Request Form


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
05 ຟອມຂໍຕໍ່ເວລາໃຊ້ບໍລິການທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດDomain Name Renewal Request Form

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC