ແບບຟອມຂໍເພີ່ມຊັບໂດເມນ Sub-Domain Application Form


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
04 ແບບຟອມຂໍເພີ່ມຊັບໂດເມນ Sub-Domain Application Form

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC