ຟອມລົງທະບຽນ ເຊົ່າພື້ນທີເຊີເວີ ຈຳລອງ (VPS)


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
3

                      ການບໍລິການເສີມ

1. ເພີ່ມ CPU 1 vCPU ຕໍ່ເດືອນ   100,000 ກີບ

2. ເພີ່ມ RAM 1GB  ຕໍ່ເດືອນ   50,000 ກີບ

3. ເພີ່ມ HDD 50GB ຕໍ່ເດືອນ   100,000 ກີບ

4. ສຳຮອງຂໍ້ມູນ 10 GB ຕໍ່ເດືອນ 100,000 ກີບ

5. ສຳຮອງເຊີເວີຈຳລອງ 10GB ຕໍ່ເດືອນ   100,000 ກີບ

6. ສັນຍານອິນເຕີເນັດ 1 Mbps ຕໍ່ເດືອນ   200,000 ກີບ

7. Firewall (Block & ban IP) ຕໍ່ 1 ເບີໄອພີ ຕໍ່ເດືອນ   150,000 ກີບ

 

ສາມາດລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕິເນັດເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ງານສຳມະນາສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດພາສາທ້ອງຖີ່ນ