ການຝາກເວັບໄຊ້ (Web hosting) ແມ່ນຫຍັງ ?

                                                                            

Web hosting ແມ່ນພື້ນທີ່ສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: HTML, ຮູບພາບ ຫລື Programs ໄວ້ທີ່ " ເວັບເຊີເວີ (Web Server) ເຊິ່ງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດຕະຫລອດເວລາ" ເຮັດຫນ້າທີໃນການ ເຜີຍແຜ່ເວັບເພລ໌ (Webpage) ຂອງເຮົາອອກສູ່ Internet ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມໄດ້. ໂດຍ Web hosting ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet ຕະຫລອດເວລາ ( 24 ຊົ່ວໂມງ) ເພື່ອໃຫ້ ບໍລິການເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ້ມູນຂອງ Web site ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຢູ່ເຊີເວີ.

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ APNIC