ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ

 

ການລົງທະບຽນລະຫັດຊື່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ແລ້ວ