ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ມີພິທີ​ເປີດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວໄອຊີທີ (Lao ICT EXPO 2018) ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ມີການມອບກະແຈເຂົ້າລະຫັດຄວາມປອດໄພ ກະແຈທຳອິດຂອງລາວ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກ ລະບົບອອກໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ  ໃຫ້ແກ່ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ  ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ມອບໂດຍ ທ່ານ ປອ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ຊຶ່ງພະນະທ່ານຮອງນາຍົກ ກໍໄດ້ມີການທົດລອງນໍາໃຊ້ ທີ່ບູ໊ດຂອງກະຊວງ ປທສ.

ຜ່ານມາ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (ສອຊ), ກະຊວງ ປທສ ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກສູງສຸດແຫ່ງຊາດລາວ (Lao National Root Certification Authority ຫຼື Lao NRCA) ເພື່ອເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເຕັກນິກກັບ NRCA ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງ ເປັນຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່ທາງເຕັກນິກໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ອອກໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກຂັ້ນຖັດລົງມາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງຄວາມປອດໄພເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ, ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ອອກໃບຮັບຮອງຄວາມປອດໄພເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: Public CA ແລະ ຜູ້ອອກໃບຮັບຮອງ ສະເພາະ ເຊັ່ນ: Government CA.

ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ມີພິທີການສ້າງຄູ່ກະແຈເອເລັກໂຕຣນິກ (Key Generate Ceremony)  ຂອງລະບົບ NRCA ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນີກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ ຜູ້ອອກໃບຮັບຮອງຄວາມປອດໄພເອເລັກໂຕຣນິກ ສຳລັບພາກລັດ (Government Certification Authority) ໂດຍ ມີພະຍານຈາກບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງທຸກຂັ້ນຕອນ ຕາມລະບຽບການສ້າງຄູ່ກະແຈເອເລັກໂຕຣນິກຂອງສາກົນ.