ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

 ດາວໂຫຼດເອກະສານສຳລັບງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ສູງສຸດແຫ່ງຊາດ .LA ແລະ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ

1. ງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ .LA ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ
2. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ 
3. ແຜນ​ການ​ ຂະ​ຫຍ​າຍ​ລະ​ບົບເຄື່ອງສົ່ງໄລຍະ 5 ປີ 2017-2021