ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ,

ທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020

 

 

 

          ໃນວັນຈັນ 18 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ) ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ນຳພານ້ອງນັກສຶກສາປີທີ 2 ຂອງພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພີວເຕີ ຈໍານວນ 30 ຄົນ ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ພົມມະທັດ ພູມະນີວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕາງໜ້າ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ຕ້ອນຮັບ ແລະ  ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ວຽກງານຂອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍຫຍໍ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວຽກງານລວມສູນການສື່ສານ, ວຽກງານສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ວຽກງານລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ .LA, ວຽກງານການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂາວສານພາຍໃນ ສອຊ. ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມ-ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄອຊີທີໂດຍລວມ ແລະ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ.

            ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພາຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄປຢ້ຽມຊົມຫ້ອງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ.