ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານສສ ຫວຽດນາມ, ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ( ກະຊວງ ປທສ ) ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍການກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ພອນສະຫວັດ ຄົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ແລະ ທ່ານ  ດັ້ງ ດິງ ເຈືອງ (Mr. Dang Dinh Truong), ຮອງຫົວໜ້າສູນຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ (National Electronic Authentication Centre - NEAC), ກະຊວງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ,  ສສ ຫວຽດນາມ. ນອກນັ້ນຍັງມີ, ຊ່ຽວຊານຈາກ NEAC, ບັນດາ ນັກສຳມະນາກອນ ທີ່ມາຈາກບັນດາ ກົມ, ສູນທຽບເທົ່າ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ປທສ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງ ປທສ, ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງ ສູນ ຄື: ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (LANIC) ແລະ ສູນຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ (NEAC) ສສ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງດໍາເນີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-29 ພະຈິກ 2019.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ການນໍາສະເໜີ, ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນລະຫວ່າງ ສອງພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພາບລວມໂຄງຮ່າງຂອງລະບົບອອກໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ແນວທາງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແບບວິທີປະຕິບັດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນກັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງການນໍາໃຊ້ໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ຫວຽດນາມ-ລາວ ລະຫວ່າງ ຄະນະຈາກ NEAC ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບົດຮຽນຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍໃນການສ້າງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ທີ່ຕິດພັນກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າໃນການສ້າງສູນອອກໃບຮັບຮອງລາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.