ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ວັນທີ 28 ທັນວາ 2018 ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກຊ້ອມວິທີຮັບມີກັບອັກຄີໄພ ໂດຍມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກ ກົມຕຳຫລວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ເຂົ້າມາແນະນຳໃຫ້ຄວວາມຮູ້ ວິທີການດັບໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ