ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

(ພາບບັນຍາກາດ ໃນມື້ເປີດພິທີຝຶກອົບຮົມ, ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2014)

     ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2014, ເວລາ 9:00 ໂມງ, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດພິທີຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະທີ II ໃນຫົວຂໍ້: “ການກວດກາຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງໄພຄຸກຄາມທາງລະບົບອິນ ເຕີເນັດ” ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ປທສ. ເຊິ່ງມີຮອງຫົວໜ້າ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ້າ ສູນ VNCERT ແລະ  ພະ ນັກງານວິຊາການພາຍໃນ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການຈາກ VNCERT/MIC ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດ ຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 27-31 ຕຸລາ 2014, ເນື້ອໃນຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມມີທັງ ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ, ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານບຸກຄະລາກອນເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງ ສູນລາວເຊີດ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງອົງການໂທລະຄົມ ສາກົນ (ITU).

(ພາບບັນຍາກາດ ໃນການຝຶກອົບຮົມ)

(ພາບບັນຍາກາດ ໃນມື້ປິດພິທີຝຶກອົບຮົມ, ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2014)