ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5/08/2014 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້:ຍຸດທະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຜັນປ່ຽນເປັນ IPV6 ( IPV6 Transition Strategies and Technologies Workshop ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 05-06/08/2014 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ.

ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ ສະນິດ ຊາພັກດີ ການນຳກະຊວງ ປທສ, ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະ ສອຊ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ,ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນ ສອຊ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກົມ IT,ກົມໂທລະຄົມ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມຄື:  LTC, ETL, Beeline, Sky, Unitel, Planet ລວມທັງໝົດ 37 ທ່ານ, ຍິງ 04 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນຈາກ IPV4 ເປັນ IPV6. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາຂອງ IPV4 ແລະ ຜົນດີຂອງ IPV6.

ເຊິ່ງເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ: 1. ພາບລວມຂອງອິນເຕີເນັດ IPV6 (Overview of the internet), 2. ການນຳໃຊ້ IPV6 ໃນປະຈຸບັນ (IPV6 Deployment: where are wenow), 3. ການແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກ ອິນເຕີເນັດ IPV6 (Introduction to the Internet), 4. ມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງ IPV6 (The IPV6 Protocol / IPV6 Standards), 5. ການສ້າງເລກໝາຍ IPV6 (IPV6 Addressing), 6. ບົດບາດຂອງຜູ້ສ້າງນິຕິກຳໃນການຫັນປ່ຽນເປັນ IPV6 (Role of Policy maker and Regulator in IPV6 migration), 7. ແຜນໃນການຫັນປ່ຽນເປັນ IPV6 (IPV6 Transition Planning), 8. ຄວາມປອດໄຟ IPV6 (IPV6 Security).

ຜ່ານການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນຫາກ໋ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຫັນປ່ຽນຈາກ IPV4 ມາເປັນ IPV6 ແລະ ຮັບຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆ ລວມທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຂອງແຕ່ລະວິທີ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກ IPV4 ໄປເປັນ IPV6.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງ  ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງ ປທສ)  ແລະ 02 ອົງການຄື: APNIC ແລະ ITU, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ 02 ອົງການຄື: APNIC ແລະ ITU, ເຊິ່ງມີນັກສຳມະນາກອນທີ່ມາສິດສອນທັງໝົດຈຳນວນ 03 ທ່ານ, ຈາກ APNIC 02 ທ່ານຄື: Mrs. Miwa FUJII ແລະ Dr. Phillip SMITH, ຈາກ  ITU  01 ທ່ານ ຄື: Mr. Ashish NARAYAN.  ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 06/08/2014.