ເປີດຊຸດສຳມະນາ ຝຶກອົບຮົບ IPv6 ໂດຍອົງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ APNIC (Asia Pacific Network Information Center), ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 – 31 ມັງກອນ 2018, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ. ລາຍລະອຽດ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://training.apnic.net/2018-02-01-DNS