ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຢ້ຽມຢາມເຜີຍແຜ່ ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຢ້ຽມຢາມເຜີຍແຜ່ ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 02 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ພ້ອມຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ກໍ່ຄືຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2017, ທີ່ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.