Display # 
ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເວັບໄຊ້ cpanel ໃຫ້ບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ Written by LANIC Admin
ໜ່ວຍພັກສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນ ໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2016 Written by LANIC Admin
ພາລະບົດບາດ ກະຊວງໄປສະນີ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ Written by LANIC Admin
ຂ່າວອື່ນໆ Written by LANIC Admin
ດາວໂຫຼດເອກະສານສໍາລັບງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ .LA ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ Written by LANIC Admin
ງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ ດ໋ອດລາ (.LA) ແລະ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ Written by LANIC Admin
ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: “ການກວດກາຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງໄພຄຸກຄາມທາງລະ ບົບອິນເຕີເນັດ" Written by ນາງ ສຸພັດສອນ ສຸພັນທອນ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງພາຍໃນ ສອຊ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ເອກະສານສໍາຄັນຂອງຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບວັນຍຶດອຳນາດທົ່ວປະເທດ (23 ສິງຫາ 1945 ແລະ 23 ສິງຫາ 1975), ວັນລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມອາຊຽນ ຄົບຮອບ 47 ປີ Written by ນາງ ສຸພັດສອນ ສຸພັນທອນ