ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນອັງຄານ ທີ 12 ທັນວາ 2017, ຄະນະຄູອາຈານເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ອາຈານ ວຽງສະຫວັນ ຈັນທະວີໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນັກສຶກສາ ລະບົບປະລິນຍາໂທ ປີທີ 1 ຮຸ່ນ XIII ຈາກ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 58 ທ່ານ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ວົງນ້ອຍ ສີວັນທອງ, ຮອງຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ. ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້, ສອຊ ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ວິໄສທັດຂອງກະຊວງ ປທສ, ພ້ອມກັບ ທີ່ຕັ້ງ ພາລະບົດບາດ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສອຊ. ພ້ອມນັ້ນ ສອຊ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດາໜ້າວຽກເຕັກນິກທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວຽກງານການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໄອຊີທີ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລວມສູນການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ  .LA, ການພັດທະນາ ການຄຸ້ມຄອງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບຢັ້ງຢືນ ຕົວຕົນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ນອກນັ້ນ ບັນດານັກສືກສາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບສະພາບການນຳໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໄອຊີທີ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສະພາບການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນເຮົາໃນປັດຈຸບັນ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ສອຊ ຍັງໄດ້ພາຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ສະພາບຕົວຈິງໃນ ຫ້ອງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສອຊ ອີກດ້ວຍ.