ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017 ເວລາ 08:30 ໄດ້ມີພິທີເປີດ ການຝຶກອົບຮົມ ISO/IEC27001:2013 Internal Audit, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູທອງ ສີສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າ ສອຊ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການຂອງ ສອຊ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການຝຶກອົບຮົມ ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 02 ວັນ (22-23 ສິງຫາ  2017) ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ມີພະນັກງານພາຍໃນ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີຈຳນວນທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 07 ທ່ານ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ພູທອງ ສີສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງການກວດສອບພາຍໃນ ຂອງ ມາດຕະຖານ ISO/IEC27001, ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ, ຫຼັກການ ແລະ ຫຼັກເກນໃນການກວດສອບ, ການວາງແຜນ ການກວດສອບ, ລາຍການກວດກາ (Checklist) ແລະ ການຂຽນໃບປັບປຸງ (CAR= Correction Active Request) ບົ້ນພື້ນຖານມາດຕະຖານ ISO/IEC27001. ທັງນີ້ ກໍ່ເປັນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລະບຽບການ ຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ISO/IEC27001:2013 ແລະ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອົງກອນລັດ ແຫ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ISO/IEC27001:2013, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເດືອນ ເມສາ 2016. ແຕ່ລະປີ, ບໍລິສັດກວດສອບ ຈະມາດຳເນີນການກວດສອບຕາມຮອບວຽນ, ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ສອຊ ກໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ ໃນເດືອນ ເມສາ 2017.

ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ ສອຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ໃນການຕິດຕາມ ເກັບກຳເອົາຄວາມຮູ້ ຈາກການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ນໍາວິທະຍາກອນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ນໍາມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໃນອົງກອນ.