ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

     ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມັງກອນ 2017, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ), ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ), ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ສື່ສານຮັບໃຊ້ການນຳ ແລະ ພາກລັດບໍລິຫານ (ຄກສພ), ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ຈັດງານສຳມະນາເຜີຍແຜ່ “ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ .LA ແລະ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ” ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ມີບັນດາຫົວຫນ້າກົມ, ຮອງກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງພາຍໃນຂອງ ກະຊວງ ປທສ, ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ, ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄອຊີທີ, ແລະ ທະນາຄານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ.

    ງານສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດໃໝ່ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທັງໝົດກ່ຽວກັບວຽກງານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ), ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານລະຫັດຄວາມປອດໄພ; ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳປິ່ນອ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນດ້ານໄອຊີທີ, ເປັນຕົ້ນ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ .LA, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແຫ່ງຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ລະບົບສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານໄອຊີທີ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສູນໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກສູງສຸດແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ ລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານນີ້ ທັງຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII (2016-2020) ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ ແລະ ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

     ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸນສະເຫລີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ເປີດໂຕລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ .LA ຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຍົກຍ້າຍລະບົບມາ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ເອງຢ່າງສົມບູນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາການນໍາໃຊ້ ໃຫ້ເກີດໝາກຜົນສູງທີ່ສຸດ. 

ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດຢ້ຽມຊົມ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງດ້ານມາດຕະຖານ ISO/IEC 27001:2013 ເຊິ່ງນອກຈາກຈະໃຊ້ສຳລັບລະບົບຄຸ້ມຄອງລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ .LA ແລ້ວ, ຍັງສາມາດ ສະໜອງລະບົບ ຄລາວຄອມພິວຕິງ (cloud computing), ໃຫ້ບໍລິການ ສະໜອງສະຖານທີ່ຝາກອຸປະກອນ(co-location), ສະໜອງການຝາກເວັບໄຊ (web hosting) ແລະ ເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການສ້າງລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Government) ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ. 

ພາຍໃນງານ, ຍັງໄດ້ມີການຈັດວາງສະແດງ ໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນ .LA ທັງແບບເປັນ ອັກສອນລາວ ແລະ ອັກສອນໂຣມັນ (ຕົວຢ່າງ: www.ຕົວຢ່າງ.la, www.example.la) ຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ (LTC), ບໍລິສັດ ວັອດໂດເມນ (ສາມາຈົດຜ່ານເວັບໄຊ www.whatdomain.la) ແລະ ບໍລິສັດ ລາວໂຮສ (ສາມາດຈົດຜ່ານເວັບໄຊ www.laohosts.la) ເຊິ່ງຈະມີເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃນອະນາຄົດ. 

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານສໍາລັບງານສໍາມະນາໄດ້ທີ່ນ໊້